Artemis – kanske världens mest kända bågskytt

En av de grekiska gudarna som var beskyddare över jakt, kyskhet och kvinnor var Artemis. Hon sägs också vara modern till allt levande, både människor och djur i samma mytologi. Hon avbildas ofta med en pilbåge av något slag.

Grekiska gudinnan

Som de flesta känner till är Artemis tvillingsyster till Apollo. När hon inte avbildas med pilbåge avbildas hon ibland som gravid och ibland som väldigt hämndlysten. Artemis har bland annat också gett namn till en båt, en svensk tävlingsbåt för att vara mer exakt. Hon tillbads ofta av gravida kvinnor för att de skulle få behålla sina barn. Historien säger att om en kvinna var olycklig under graviditeten kunde Artemis ta barnet och äta upp det.

Det var också vanligt att jägare bad till Artemis för att jakten skulle gå extra bra. Lite handlade det om att se till naturens cykel också mådde bra och var välfungerande. Det vill säga, jägarna skulle inte jaga mer än de behövde och samtidigt se till att balansen mellan djur och människor var jämn.

Artemis har förstås också en romersk motsvarighet som också ofta avbildas med pil och båge, nämligen Diana.

Romerska motsvarigheten

Enligt den romerska mytologin betyder Diana himmel och dagsljus. Liksom Artemis var hon också fruktbarhetens beskyddare och skyddade gravida. Hon avbildas inte som lika hämndlysten, eftersom hon inte har någon att hämnas på genom historien på samma sätt som Artemis har. Diana är också djurens och naturens beskyddare på samma sätt som Artemis.

Från början verkar Diana ha varit mer av skogens beskyddare, men hon blev mer och mer lik Artemis. Diana ska också varit arbetarnas och slavarnas beskyddare. Något som inte framkommer om Artemis på samma sätt.

Att de båda avbildas med pil och båge kan säkert ha kopplingar till både jakt och naturen. Att jaga med pilbåge var mycket vanligt förr i världen innan andra vapen började användas. Dessutom hängde pilbågen kvar ganska länge som bra vapen på längre distans. Att de båda var djurens beskyddare och jaktens tyder på det som nämnts ovan. Det faktum att det fanns en större helhetsbild kring naturen och balansen mellan djur och människor.

Jakt med pilbåge

Jakt med pilbåge är inte längre tillåtet på så många ställen längre. Det beror på att det numera finns andra sätt som anses vara bättre för djuren. Däremot används pilar fortfarande när en till exempel ska söva djur inför operationer och transporter. Dock skjuts de inte med båge utan med en form av blåsrör.

I Sverige har det varit förbjudet att jaga med pil och båge sedan 1938. Det har gjort en del utvärderingar och tester genom åren. Bland annat tester på att inom vissa strikta områden låta erfarna jägare jaga vildsvin och hjortar med pil och båge. Och det har gett goda resultat enligt senaste rapporten.

marinate