Historik och kuriosa

Att skjuta med pil och båge är något som människan har gjort under nästan hela sin existens. Även om det inte alls är lika vanligt förekommande idag som för ett par hundra år sedan. Idag är det till exempel förbjudet att jaga med hjälp av pilbågar, men så har det förstås inte alltid varit. Ett tag i historien var pilbågen det främsta vapnet för både jakt och i krig och mer om det kan du läsa nedan.

Pilbågens historia

Som nämnt ovan är det förbjudet att jaga med pilbåge i dagsläget. Men, det var för inte alls särskilt länge sedan uppe för diskussion om det inte kunde bli lagligt inom visas områden. Dock är det inget som är bestämt eller beslutat om än så länge. Förr i tiden däremot var det ett mycket vanligt sätt att bland annat jaga på.

Det finns experter som menar att pilbågen kan dateras tillbaka längre än till medeltiden också. Eftersom det förekommer klippmålningar och grottmålningar där människor använder pilbåge. Dock skulle det också kunna röra sig om pilslungor av olika slag och inte pilbågar. Med det i åtanke kan pilbågen förmodligen ha förekommit lika länge som vi människor.

De antika civilisationerna i bland annat Grekland använde sig också av pilbågar till både jakt och i krig med andra människor. Det finns det mer tydliga bevis på i form av hittade föremål. I Asien och framför allt Japan förekommer pilbågen både i äldre sagor och de användes förmodligen lika frekvent som de förekommer i sagorna.

Pilbågen kom under senare delen av medeltiden att ersättas av armborstet i Europa. Och efter det användes pilbågen inte lika ofta i krigs- och jaktsammanhang utan de blev allt oftare utbytta mot armborst och senare andra vapen som svärd och dolkar. Så, pilbågens guldålder var förmodligen under de tidigare delarna av medeltiden och säkert dessförinnan också.

marinate