Att träna bågskytte hemma

I Sverige är bågskytte en relativ stor sport och det förekommer träningar och tävlingar i de allra flesta svenska städer. Ibland kan det dock vara svårt att ta sig till övningsplatsen för att skjuta om man inte har tillgång till en bil. På vintern kan det vara svårt att cykla och eftersom banorna ofta inte ligger centralt kan det vara långt att gå. Men det går faktiskt att träna bågskytte hemma.

Skaderisker

En sak man bör vara medveten om när man tränar bågskytte hemma eller på annan plats är den skaderisk som finns. Man kan skada sig själv eller sin omgivning allvarligt. En pil kan lätt styras av vinden om man inte tänker sig för när man skjuter och den kan också fara långt mycket längre än man först tänkt sig. Det kan till exempel hända att pilen träffar en byggnad. En stabil trävägg tar ofta inte så mycket skada, men det kan bli ett hål i den. Träffas däremot ett fönster går det troligen sönder. Då kan det vara dags att kontakta Nettofonster.se för att få hjälp med fönsterbytet.

Behövs en del plats

För att man ska kunna träna bågskytte krävs det att man har relativt gott om plats. När man håller till utomhus är ett stort fält eller en åker som inte används perfekt. Då är det ofta också lätt att hitta pilar som inte riktigt träffar sitt mål. Det kan dock vara bra att se till att det inte finns djur, viktiga byggnader eller liknande i närheten. Det gäller också att man ser upp för vilda djur. Ett vilt djur som träffas av en pil kan skadas allvarligt och om man fäller djur man inte får kan det ses som ett jaktbrott.

Träning inomhus

Om man har tillgång till en stor lada eller annan inomhushall som inte används till annat kan man med fördel öva där. Då kan man öva på kortare eller längre avstånd. En fördel med att öva inomhus är att risken för att skada andra är minimal. En annan fördel är att vinden inte påverkar pilen i samma utsträckning. För nybörjaren eller för den som bara tävlar inomhus är det här alltså riktigt bra förutsättningar.

Varna andra personer

Om man vill träna bågskytte hemma är det alltid bra att varna omgivningen. En pil som kommer farande kan skada andra personer. Genom att sätta upp ett staket kring övningsplatsen och genom att sätta upp skyltar på den kan man förbereda och varna andra på att skytte i någon form förekommer. Även om man övar inomhus kan det vara klokt att hänga en skylt på dörren, speciellt om man måste ha sin skjutriktning mot den. Annars är risken stor att något går fel.

marinate