Sagittarii Holmiae

Sagittarii Holmiae är en svensk bågskytteförening med säte i Stockholm. Det är en kulturhistorisk idrottsförening vilket gör att den sticker ut i mängden av föreningar lite. Nedan följer mer information om dem och vad det är som skiljer dem från andra bågskytteföreningar och om vad en fänika är.

Bågskytteföreningen Sagittarii Holmaie

Att vara en kulturhistorisk idrottsförening är det inte alla föreningar som är. De kombinerar alltså att vara en bågskytteförening för att aktivt sprida kunskap om bågskytte. Men, de nischar sig också mot den kulturhistoriska bakgrunden som bågskytte ändå är en stor del av. Om du vill fördjupa dig ännu mer om Stockholms föreningen med samma namn kan du göra det också.

Långbågsfänika

En fänika är den högst rankade enheten bland fotfolket. Det vill säga, soldater och lekmän vid fot. Grupperna var vanliga under medeltiden och fram till 1600-talet var de vanligt förekommande grupper i Sverige. Det gör också till att de följde en fana, där av namnet fänika.

Idag är de inte alls speciellt vanligt förekommande. Däremot har nutidens regemente sitt ursprung i fänikorna. Exempelvis gick Västra Götalands fänikor ihop och blev ett regemente. På samma sätt har andra regementen runt om i Sverige kommit till.

marinate